آزمایش های مصالح سنگی :

در این بخش آزمایش‌های لازم برای بررسی مرغوبیت مصالح سنگی مورد مصرف در پروژه های عمرانی انجام می‌شود .

بعضی از آزمایش‌ها عبارتند از :

 • دانه بندی
 • افت وزنی در برابر سولفات سدیم و منیزیم
 • افت وزنی در آزمایش لس آنجلس
 • ذوب و یخبندان
 • حدود اتربرگ
 • ارزش ماسه ای (SE)
 • تعیین وزن مخصوص ظاهری ، حقیقی ، اشباع با سطح خشک (SSD) و درصد جذب آب
 • تعیین درصد شکستگی
 • تعیین درصد رطوبت
 • تعیین وزن واحد حجم متراکم و غیر متراکم
 • تعیین مدول نرمی ماسه
 • تعیین درصد عبوری از الک شماره 200

این آزمایش ها براساس استاندارد های معتبر BSEN,AASHTO,ASTM، استانداردهای ملی ایران و ..... انجام می‌شوند .

 

آزمایش‌های قیر خالص :

آزمایش‌هایی که بر روی نمونه‌های قیر مورد مصرف در راهسازی انجام می شوند عبارتند از :

 • وزن مخصوص
 • درجه نفوذ
 • نقطه نرمی
 • کشش پذیری
 • نقطه اشتعال
 • حلالیت در تری کلرواتیلن
 • افت حرارتی

 

آزمایش‌های فیزیکی سیمان :

در این بخش آزمایش‌های فیزیکی سیمان بر روی نمونه‌های سیمان انجام می شود .

آزمایش‌هایی که در این بخش قابل انجام است عبارتند از :

 • تعیین زمان گیرش سیمان
 • تعیین مقاومت فشاری و کششی ملات سیمان
 • تعیین سطح مخصوص سیمان

 

ارایه طرح اختلاط بتن :

در آزمایشگاه بتن کلیه آزمایش‌های لازم برای ارایه انواع طرح‌های اختلاط بتن قابل انجام است . انواع طرح‌های اختلاط بتن به روش ACI و طرح بتن ملی به شرح ذیل ارایه می گردد :

طرح اختلاط بتن معمولی

طرح اختلاط بتن با انواع افزودنی روان کننده و فوق روان کننده

طرح اختلاط بتن با انواع افزودنی‌های سیمانی ماننده پوزولانی ، میکروسیلیس

طرح اختلاط بتن با مواد حباب ساز

طرح اختلاط بتن خود تراکم

طرح اختلاط بتن با افزودنی‌های مورد نیاز مشتری

طرح اختلاط بتن با افزودنی فوق روان کننده ، میکروسیلیس و حباب ساز ( مخصوص نیوجرسی )

علاوه بر ارایه طرح‌های اختلاط بتن، آزمایش‌های عمق نفوذ آب در بتن و جذب آب بتن نیز که جزء آزمایش های دوام بتن می باشد، نیز انجام می شود .

تعیین مغزه از بتن سخت شده

ارایه طرح اختلاط آسفالت گرم :

آزمایشگاه آسفالت توانایی ارائه طرح‌های اختلاط آسفالت گرم براساس دستورالعمل‌های انستیتو آسفالت (MS2) را دارا می باشد .

در تهیه طرح‌های اختلاط آسفالت تلاش می شود با استفاده از دستورالعمل‌ها و تجربیات کارشناسان بهینه ترین طرح ارایه گردد که ضمن برآورده کردن الزامات آیین نامه‌ها ، اقتصادی بوده و از نظر اجرایی مشکل نداشته باشد.

طرح‌های ارایه شده از نظر دوام مورد ارزیابی قرار می گیرند و در آنها نسبت استحکام و نسبت مقاومت کششی (TSR) تعیین می شوند .

طرح‌های اختلاط آسفالت گرم با قیرهای اصلاح شده نیز قابل انجام است .

کنترل کیفیت حین اجراء (QA , QC )

این شرکت دارای زیر ساخت‌های مناسب از نظر کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات مدرن و کافی برای استقرار آزمایشگاه کنترل کیفی در پروژه های در دست اقدام می باشد . در حال حاضر  در بسیاری از پروژه‌های در حال اجراء آزمایشگاهی جهت ارایه خدمات کنترل کیفیت مستقر شده است . در طی سالهای اخیر این شرکت کنترل کیفیت پروژه های بزرگی را با موفقیت و با شرایط مطلوب به پایان رسانده است. تعدادی از پروژه‌های به اتمام رسیده  به شرح ذیل می باشد .

......

.....

....

همچنین در حال حاضر در 20 پروژه آزاد راهی، نفت و پتروشیمی، اسکله و بنادر و ... آزمایشگاه محلی دایر است و خدمات کنترل کیفیت ارایه می شود .

ضمناً در پروژه های خاصی چون سلول‌های خورشیدی ماهان که توسط مشاوران خارجی طراحی و با پیمانکاران داخلی در حال انجام است، آزمایشگاه مجهزی احداث شده است .

مطالعات مسیر

جهت طرح بهسازی یک مسیر نیاز به نمونه برداری و انجام آزمایش‌های مورد نیاز می باشد . این شرکت توانایی انجام کلیه آزمایش‌ها را دارد. نمونه برداری از محل‌های مشخص شده توسط مشاوران توسط اکیپ های صحرایی انجام شده و آزمایش‌ها در آزمایشگاه مرکزی شرکت انجام می شود . در محورهای موجود که نیاز به بهسازی دارند از لایه های مختلف روسازی و بستر نمونه برداری شده و بر روی هر کدام از اجزای ان که شامل لایه‌های آسفالتی ، اساس ، زیراساس  و بستر روسازی است آزمایش‌های مورد نیاز انجام و گزارش می گردد .

همچنین امکان انجام مطالعات روسازی به روش DCP  نیز در این شرکت وجود دارد .