آدرس : شعبه البرز شرکت آباد کیفیت پارس واقع در اتوبان تهران به سمت قزوین خروجی بهشت سکینه، خیابان نیک کالا

آزمایشگاه مرکزی شرکت در استان البرز واقع شده است.
در آزمایشگاه مرکزی که به آن شعبه البرز نیز گفته می شود خدمات آزمایشگاهی متنوعی ارایه می‌گردد.
این آزمایشگاه به نوعی در حکم پشتیبانی سایر آزمایشگاه‌های مستقر در پروژه‌ها نیز می‌باشد. کلیه آزمایش‌های مربوط به مطالعات ژئوتکنیک ( مکانیک خاک )، مقاومت مصالح، مطالعات مسیر و شیمی- فیزیک در این آزمایشگاه بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی انجام می شود. علاوه بر آزمایش‌های فوق، آزمون‌ها بر روی میلگردهای فولادی (کشش و خمش ) نیز در این مرکز انجام می‌شود.
کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود در شعبه البرز دارای کالیبراسیون معتبر و به روز است. در این شعبه از کارشناسان ارشد مرتبط در هر رشته برای نظارت بر انجام آزمایش‌ها و تهیه گزارش‌ها استفاده می‌شود.
این شعبه خدمات آزمایشگاهی به پروژه‌های مرتبط با سازمان نظام مهندسی استان البرز ارایه می‌دهد و تحت نظارت اداره راه شهرسازی و سازمان نظام مهندسی استان البرز می‌باشد.