آزمایشات غیر مخرب

هر آزمایشی که بدون تخریب و یا هرگونه صدمه‌ای به قطعه یا نمونه تحت بررسی، آنرا مورد ارزیابی قرار می‌دهد، در مجموعه آزمایشات غیرمخرب قرار می‌گیرد.
مجموعه آزمایشات غیرمخرب قابل انجام در شرکت آباد کیفیت پارس:


1- آزمایش آلتراسونیک بتن:

در این آزمایش امواج آلتراسونیک( فراصوت) تولید شده در دستگاه به کمک فرستنده به درون نمونه بتن فرستاده می‌شود و سپس موج باز گشتی یا عبوری، توسط گیرنده دریافت می‌گردد. با اندازه‌گیری مسافت و زمانی که موج آلتراسونیک درون نمونه طی می‌کند، سرعت موج تعیین می‌شود. با تحلیل سرعت بدست آمده، کیفیت بتن و مقاومت آن ارزیابی می‌شود. استاندارد مورد استفاده برای تست آلتراسونیک بتن ASTM C597 است.
با استفاده از تجهیزات پیشرفته‌تر این آزمایش که در آنها علاوه بر زمان شکل پالس و انرژی دریافت شده نیز در دسترس است، به کمک تکنیک‌های پردازش سیگنال می‌توان عیوب مختلف مانند تخلخل، ترک‌ها، لایه لایه شدن بتن را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

 

2- آزمایش چکش اشمیت:

آزمایش برجهندگی بتن سخت شده یا چکش اشمیت به عنوان یکی از انواع تست‌های درجا و غیرمخرب بتن است که برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ توسط یک مهندس سوئیسی بنام ارنست اشمیت ارائه شد. آزمایش چکش اشمیت به منظور ارزیابی کیفیت و یکنواختی سازه‌های بتنی و تخمینی از مقاومت سازه‌ای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد و استاندارد مورد استفاده برای آن ASTM C805 است. در این آزمون عدد برجهندگی (Rebound number) اندازه‌گیری می‌شود.

 

مکانیزم آزمایش بر اساس بازگشت یک جرم متصل به فنر است و اندازه بازگشت آن پس از برخورد به سطح بتن، اندازه‌گیری می‌شود. مسافتي كه توسط جرم  در این بازگشت طي مي‌شود عدد برجهندگی است و برحسب درصدي از انبساط اوليه فنر بيان مي‌شود. اين تست مي‌تواند جهت تعيين يكنواختي بتن و یا براي تشخيص مناطقي كه از نظر سازه‌ای ضعيف است، مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از نتایج آزمایش چکش اشمیت، می‌توان تخمينی از مقاومت بتن ارائه کرد.

 

3- آزمایش رادار نفوذی زمین(GPR):

در این آزمایش با استفاده از امواج الکترومغناطیس، لایه‌های مختلف روسازی و یا زمین طبیعی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. امواج الکترومغناطيس تولید شده در این دستگاه، توسط فرستنده به درون زمين فرستاده مي‌شود. هنگامیکه موج به مرز میان دو لایه می‌رسد، قسمتي منعکس شده و باقيمانده از آن عبور می‌کند. امواج منعکس شده، توسط گيرنده دريافت می‌گردد. امواج دریافت شده به کمک نرم‌افزار برداشت میدانی، بصورت گرافي پيوسته به نمايش در می‌آید. آنچه که توسط دستگاه رادار نفوذی ثبت و ذخیره می‌شود، تغييرات دامنه امواج و زمان رفت و برگشت آنها در هر لايه است.

 

آزمایش رادار نفوذی دارای کاربردهای متنوع در زمینه‌های مختلف است. مهمترین کاربردهای آن در انواع روسازی‌ها شامل: تعیین ضخامت لایه‌های روسازی، تعیین دانسیته آسفالت، بررسی رطوبت لایه‌ها، بررسی عریان‌شدگی، شناسایی و مکان‌یابی حفرات، تعیین عمق ترک‌های عمودی و بررسی مکانیزم‌های شیارافتادگی، می‌باشد. همچنین در راه‌آهن و خطوط ریلی این آزمایش می‌تواند جهت تعیین ضخامت لایه بالاست، بررسی وضعیت آلودگی لایه بالاست، بررسی وجود رطوبت در لایه بالاست و لایه‌های زیرین، بررسی نشست،ترکهای عمقی و احتمال وجود حفرات در لایه‌های زیرین، مورد استفاده قرار گیرد.

 

4- آزمایشات غیرمخرب کنترل کیفیت جوش:

این آزمایشات به منظور تایید نهایی جوش پس از اتمام کار، انجام می‌شود. آزمایشات غیرمخرب جوش که بطور وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:


- بازرسی چشمی(VT): کلیه عیوبی که قابل رویت باشند را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

 

- آزمایش مایع نافذ(PT): عیوبی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نزدیک سطح بوده و به سطح راه داشته باشند.

 

 

- آزمایش ذرات مغناطیسی(MT): در این روش با استفاده از میدان مغناطیسی القایی ناپیوستگی‌هایی که نزدیک سطح باشند، شناسایی می‌شود.

 

 

- آزمایش آلتراسونیک(UT): این روش به کمک امواج آلتراسونیک(فراصوت) عیوب و ناپیوستگی داخلی موجود در نمونه را شناسایی و مکان‌یابی می‌کند.

 

 

- آزمایش رادیوگرافی(RT): در این آزمایش به کمک پرتوهای گاما یا اشعه ایکس عیوب داخلی نمونه، آشکار می‌گردد.